BY-ELECTION 2019 RESULTS

FAITAUGA ALOAIA O LE FAIGA PALOTA LAITITI – ITUMALO FAASALELEAGA Nu. 2

BY-ELECTION OFFICIAL RESULTS – FAASALELEAGA No. 2

NAMULAUULU LEOTA Sami Leota

ELECTED MP for Faasaleleaga No. 2

PARTY: HRPP

TOTAL VOTES: 1208

48%
MAILEIMALO Eneliko Pau

CANDIDATE for Faasaleleaga No. 2

PARTY: HRPP

TOTAL VOTES: 685

27%
PAPAALI'I OLOIPOLA Taeu Masipau

CANDIDATE for Faasaleleaga No. 2

PARTY: HRPP

TOTAL VOTES: 564

22%
LEMA'I Faioso Sione

CANDIDATE for Faasaleleaga No. 2

PARTY: SAMOA FIRST

TOTAL VOTES: 14

Total Votes 3%